Tag: Scroll

3 works of art
  • Anonymous

    Hanging Scroll

  • Hashimoto Kansetsu

    Tanuki

  • Tosa Mitsouki

    The Poetesse Yoshitomo No Shibo

Other ways to explore the collection